Hindi mababasa ng ganito ang daliri ko kung hindi ka pa able!

Hindi mababasa ng ganito ang daliri ko kung hindi ka pa able! Natawa lang si Freddy. Anong hindi pa able? O, tingnan mo nga ito? sabay sundot ng daliri sa kanyang puki, atpinakita sa kanya ang mamasa-masang daliri nito. sabay pahid nito sa kanyang utong. At the tingnan mo, tatayo ba ng ganito itong utong […]